Hakkımızda

Târihî Kareler, Haziran 2017’de bir grup târihçi tarafından oluşturulmuştur.
Projenin amacı görsel bütün târihî dökümanı açıklamalarıyla birlikte bir araya toplamak ve târih severler ile buluşturmaktır. Târihî dökümanları çeşitlerine, dönemlerine ilgili toplumlara ve yüzyıllara göre ayırarak, birbiri ile kıyaslanmasını mümkün kılacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca târih disiplinine hakim araştırmacı yazarlarımız ile târihî kaynaklardan derlenerek hazırlanan makalelerle okuyucuları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Gayretimiz târihî, târih severlere karelerle ve makalelerle anlatmaya çalışmaktır.