İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – III

1245-47 dolaylarında Moğollardan söz eden Carpini’nin hayatına yönelik bilgilerin sadece Fransisken Tarikatı tarihçisi olduğu bilinen Waddin’in d’Avezac isimli eserinde bulunduğu zikredilmiştir. Ergin Ayan bu...

Yavuz Sultân Selim Devri (1512-1520) Hilâfet’in Osmanlı Devleti’ne İntikali-III

Tomanbay hükümdar olduktan sonra Sultân Selim, bir nâme ile kendisine tâbi olması karşılığında Gazze’den itibaren Mısır’ı kendisine bırakacağını bildirmiştir. Ancak bir sonuç elde edilememiştir....

Yavuz Sultân Selim Devri (1512-1520) Hilâfet’in Osmanlı Devleti’ne İntikali -II

Çaldıran Savaşı’ndan sonra gelişen olaylar -Dulkadir Beyliği’nin alınması gibi- Mısır Memlûkleri ile çatışmayı zorunlu kılmıştı. Memlûkler Halil İnalcık’ın ifadesiyle 1501 yılından beri Kızıldeniz’de saldırıya...

Yavuz Sultân Selim Devri (1512-1520) Hilâfet’in Osmanlı Devleti’ne İntikali-I

Yavuz Sultân Selim Dönemi olaylarını -özellikle İran ve Mısır seferlerini- Osmanlı’nın şark meselesi olarak adlandırabiliriz. Bu meselede Mısır Seferi yazımızın ana bölümünü oluşturacaktır. Çünkü...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – II

Hsüan Tsang (Xuan Zang) Seyahatnamesi: Hsüan Tsang 629-645 yılları arasında Çin’den Hindistan'a seyahat eden Çinli bir Budist rahiptir. Hsüan Tsang’ın doğum tarihi konusunda kesin...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – I

Fa-Hsien Seyahatnamesi: Fa-Hisen 337-422 yılları arasında yaşadığı bilinen Çinli bir rahiptir. Üç ağabeyinin olduğu bilinmekle beraber ağabeyleri çok küçük yaşta ölmüştür. Babası hastalanıp ölüme...

Birkaç Göktürk Yazıtı Hakkında Bilgiler

Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtları Göktürk yazıtlarının en meşhurları Bilge Kaġan, Kültigin ve To(u)nyu(o)ku(o)k yazıtlarıdır. Bunlardan Kültigin Yazıtı aralarında en az tahribata uğramış yazıttır. Doğu...

Başlangıçtan Mete Dönemi’nin Sonuna Kadar İpek Yolu Perspektifinde Hun Çin Mücadelesi...

Hunların Çinlilerle olan mücadelelerinin en erken dönemlerinde dahi Çinlilerin hücum noktaları arasında ipek yolu açısından önemli noktaların olduğu Yaşar Bedirhan tarafından belirtilmiştir. Hunların da...

İpek Yolu’nun Milattan Önceki Devirlerde Varlığı Üzerine Türk Tarihi Perspektifinde Bir...

İpek yolunun ismi Çin ile Orta-doğu arasındaki ticaretin ana temasını ipeğin oluşturmasına izafen Ferdinand von Richthofer tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Çin'den Orta-doğu'ya, Ön Asya’ya kadar...

Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Hatunun Mertebesi Hakkında

Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür....

Araştırmacı Yazarlar

Emrah Bozkurt
0İÇERİKLER0YORUMLAR
Fatma Nur Şahin
3İÇERİKLER0YORUMLAR
Sinan Meriç
10İÇERİKLER0YORUMLAR