Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Sinan Meriç

Sinan Meriç

Sinan Meriç
10posts 0comments
1992 yılında Kadıköy'de doğdum. İlk okulu Uzun Mehmet İlk Öğretim Okulu'nda, Liseyi Ümraniye Lisesi'nde okudum. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü'nü kazanıp dört yıllık lisans eğitimini tamamladım. 2016 yılında yüksek lisans programına kaydoldum. Bu sene son senem. Tez dönemindeyim.

Yazar: Sinan Meriç

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi’nin Batılı Kaynakları I

Bizans Tarihi-Priskos: Priskos’un şahsı hakkında bilinenler kendisinin eserlerinde kendini tanıttığı kadardır.  Doğu Roma’nın harici siyasetinde önemli vazifeler üstlenmiş biri olduğu bilinmektedir. Doğum tarihi tam olarak...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler –V

Wang Yen-te Seyahatnamesi: Wang Yen-te’nin 981 yılında Sung İmpraratoru T’ai Tsung tarafından Kao-chang Uygurlarına gönderilen bir elçi olduğu söylenmiştir. Wang Yen-te’nin Ta-Ming şehrinde dünyaya geldiği...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – IV

Yeh-lü Ch’u-ts'ai'nin 1189 ya da 1190 yılında Yan memleketinde doğduğu düşünülmektedir. Groussed, Yeh-lü Ch’u-ts'ai’nin Çinlileşmiş bir Moğol olduğunu bildirirken Denis Sinor, Yeh-lü Ch’u-ts'ai’nin yönetici...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – III

1245-47 dolaylarında Moğollardan söz eden Carpini’nin hayatına yönelik bilgilerin sadece Fransisken Tarikatı tarihçisi olduğu bilinen Waddin’in d’Avezac isimli eserinde bulunduğu zikredilmiştir. Ergin Ayan bu...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – II

Hsüan Tsang (Xuan Zang) Seyahatnamesi: Hsüan Tsang 629-645 yılları arasında Çin’den Hindistan'a seyahat eden Çinli bir Budist rahiptir. Hsüan Tsang’ın doğum tarihi konusunda kesin...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – I

Fa-Hsien Seyahatnamesi: Fa-Hisen 337-422 yılları arasında yaşadığı bilinen Çinli bir rahiptir. Üç ağabeyinin olduğu bilinmekle beraber ağabeyleri çok küçük yaşta ölmüştür. Babası hastalanıp ölüme...

Birkaç Göktürk Yazıtı Hakkında Bilgiler

Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtları Göktürk yazıtlarının en meşhurları Bilge Kaġan, Kültigin ve To(u)nyu(o)ku(o)k yazıtlarıdır. Bunlardan Kültigin Yazıtı aralarında en az tahribata uğramış yazıttır. Doğu...

Başlangıçtan Mete Dönemi’nin Sonuna Kadar İpek Yolu Perspektifinde Hun Çin Mücadelesi...

Hunların Çinlilerle olan mücadelelerinin en erken dönemlerinde dahi Çinlilerin hücum noktaları arasında ipek yolu açısından önemli noktaların olduğu Yaşar Bedirhan tarafından belirtilmiştir. Hunların da...

İpek Yolu’nun Milattan Önceki Devirlerde Varlığı Üzerine Türk Tarihi Perspektifinde Bir...

İpek yolunun ismi Çin ile Orta-doğu arasındaki ticaretin ana temasını ipeğin oluşturmasına izafen Ferdinand von Richthofer tarafından verilmiştir. Dolayısıyla Çin'den Orta-doğu'ya, Ön Asya’ya kadar...

Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Hatunun Mertebesi Hakkında

Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür....

Araştırmacı Yazarlar

Emrah Bozkurt
0İÇERİKLER0YORUMLAR
Fatma Nur Şahin
3İÇERİKLER0YORUMLAR
Sinan Meriç
10İÇERİKLER0YORUMLAR