Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Editör

Editör

Editör
Târihî Kareler, Haziran 2017’de bir grup târihçi tarafından oluşturulmuştur. Projenin amacı görsel bütün târihî dökümanı açıklamalarıyla birlikte bir araya toplamak ve târih severler ile buluşturmaktır. Târihî dökümanları çeşitlerine, dönemlerine ilgili toplumlara ve yüzyıllara göre ayırarak, birbiri ile kıyaslanmasını mümkün kılacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca uygun fotoğrafların dünü-bugünü kıyaslaması da sağlanmıştır. Bütün gayretimiz târihî kareler ile anlatmaya çalışmaktır.

Yazar: Editör

İtalyanların Arnavutluğu işgali

2.Dünya savaşı sırasında İtalyan ordusu Arnavutluğu ciddi bir direnişle karşılaşmadan işgal etti.Tarih: 7-12 Nisan 1939

Sultan Murad Hüdâvendigâr

Rum asıllı Osmanlı ressamı Konstantin Kapıdağlı tarafında çizilen Sultan Murad Hüdâvendigâr portresi.

Miloš Obilić’in İdamı

Gâzî Hüdâvendigâr’ı zehirli bir hançerle şehid eden Miloş’un katli. Seyyid Lokman’ın “Hüner-nāme”sindeki minyatürden.

Kosova Savaşı

Osmanlı Devleti ile Sırp Despotluğu arasında 1389 yılında gerçekleşen 1.Kosova Muharebesi Sultan Murad Hüdavendigar ve Sırp prensi Lazar Hrebeljanović'in hayatlarına mal oldu. Adam Stefanović'in "Kosova...

İbn Sina’nın Tasviri

İbn Sina'ya ait bir tasvir.

Bağdat Kuşatması (1258)

Hülagü Han Moğolları'nın Bağdat kuşatmasını temsil ettği söylenen bir minyatür. Minyatürün Câmîü't-Tevarih içerisinde mevcut olduğu bildirilmiştir.

Hülagü Han

Hitlerin Çocuk Korosu.

Hitlerin kendi döneminde çocuklardan bir koro kurduğu bilinmektedir. Hitlerin propaganda araçlarından birini oluşturan çocuk korolarından birinin resmi. Pankartta Hitler için şarkı söylüyoruz yazmaktadır. Gariptir,...

II. Dünya Savaşından Kareler

II. Dünya Savaş'ında bir Alman askeri. Elinde tuttuğu silah II. Dünya Savaş'ında en yaygın Alman piyade silahlarından biridir. Açılımı Maschinenpistole 40 olan silah MP...

Ashurbanipal Kütüphanesi

Asur kralı Asurbanipal tarafından MÖ. 7. yüzyılda Ninova'da (Musul yakınları) kurulan Ashurbanipal Kütüphanesi'nin bir tasviri.

Araştırmacı Yazarlar

Emrah Bozkurt
0İÇERİKLER0YORUMLAR
Fatma Nur Şahin
3İÇERİKLER0YORUMLAR
Sinan Meriç
10İÇERİKLER0YORUMLAR